เมนูหลัก

 

 

 โปรแกรมวัดผลออนไลน์

 
เลขบัตรประชาชนครู/นักเรียน
รหัสผ่าน
 

 

 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้

  
 

 คลังความรู้

 

1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์  "จำหน่ายดอกไม้การบูร"

โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในชุมชนเขตเมืองใกล้กับศูนย์การค้าและตลาดรังสิต  ส่วนใหญ่ครอบครัวมีฐานะยากจน นักเรียนต้องการช่วยเหลือผู้ปกครองด้วยการมีอาชีพ  โรงเรียนจึงส่งเสริมด้วยการเรียนการสอนที่เน้นอาชีพโดยคำนึงถึงความสนใจของนักเรียน  ความถนัดของครูและช่องทางการจำหน่ายชิ้นงาน โดยเลือกผลิตภัณฑ์เป็นดอกไม้การบูรเพราะมองเห็นประโยชน์ของการบูรที่สามารถผสมผสานกับผ้าใยบัวประดิษฐ์ออกมาเป็นดอกไม้ที่สวยงามเป็นผลิตภัณฑ์ที่แปลกใหม่ไม่ซ้ำกับผลิตภัณฑ์อื่นที่มีอยู่ในท้องตลาด  นอกจากนั้นยังสามารถนำผลงานออกจำหน่ายทั้งในชุมชนใกล้โรงเรียนและตลาดออนไลน์ 
 
  


 ผู้บริหารสถานศึกษา

นายบัญชา จันทร์รักษา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 

 เผยแพร่ผลงาน

 
 

 

 
  

 ลิงค์น่าสนใจ

 
 

สพฐ

คุรุสภา

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

kmnma3

true ปลูกปัญญา

สหวิชา

 

 สถิติผู้เข้าชม

 

 

 

 
โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร
หมู่ที่   2 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี 12130 โทร 02-959-4454-5