เมนูหลัก

 

 

 โปรแกรมวัดผลออนไลน์

 
เลขบัตรประชาชนครู/นักเรียน
รหัสผ่าน
 

 

 

 กลุ่มสาระการเรียนรู้

  
 

 คลังความรู้

 

โครงการจัดตั้งเยาวชนอาสาสมัครเพื่อความมั่นคงจังหวัดปทุมธานี
ประจำปีงบประมาณ 2559

      วันที่ 2 สิงหาคม 2559 โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร จัดกิจกรรมโครงการจัดตั้งเยาวชนอาสาสมัครเพื่อความมั่นคงจังหวัดปทุมธานี ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าร่วมจำนวน 180 คน 

 
 


 ผู้บริหารสถานศึกษา

นายบัญชา จันทร์รักษา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 

 เผยแพร่ผลงาน

 
 

 

 
  

 ลิงค์น่าสนใจ

 
 

สพฐ

คุรุสภา

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

kmnma3

true ปลูกปัญญา

สหวิชา

 

 สถิติผู้เข้าชม

 

 

 

 
โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร
หมู่ที่   2 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี  จังหวัดปทุมธานี 12130 โทร 02-959-4454-5